Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home
Begin oorlog Irak
Nederlandse rol Irak
Commissie Davids Live
Staatsgreep.TV bespreekt Davids
 

Majesteit,

In verband met talrijke terroristische dreigingen van ernstige aard die op grond van artikel 119 van de Grondwet niet onderzocht of bestreden mogen worden door politie en justitie, is hierbij het advies de kroning in Amsterdam 30 april 2013 af te zeggen. De interne en externe veiligheid van het Koninkrijk en de openbare orde worden ernstig bedreigd door grootschalig terrorisme van kabinetsleden van uw regering in vereniging met leden van de Eerste en de Tweede Kamer en prominenten in media en bedrijfsleven.

Het is niet gelukt politie en openbaar ministerie tijdig te mobiliseren om u ongestoord te laten genieten van het feest in verband met de kroning van de Koning 30 april 2013. Het is ook juist in het belang van Prins Willem Alexander persoonlijk de kroning uit te stellen. Het Koninkrijk wordt bedreigd met terrorisme uit Christelijk fundamentalistische, Zionistische en Islamitische hoek.

Politiek worden Eind Tijd fantasieën uitgeleefd. Goede Nieuws heeft meer nieuwwaarde dan de krant van morgen. De Exodus is een letterlijke vervulling van profetieën die uit Openbaring blijken kunnen. De oorlogen in Islamitische landen zijn Christelijke kruistochten met moderne middelen, en het wordt nog veel erger.

Eerst door de kroning zal de Prins direct doelwit zijn van internationale Jihadisten. Dat houdt verband met zijn militaire functies en de schuld van de kabinetsleden van uw regering aan oorlogsmisdaden en terrorisme en genocide in Islamitische landen.

Dat de Prins per 30 april 2013 zijn taken als militair neerlegt is een formaliteit die aan het risico niks afdoet. Internationale Jihadisten zien (ruim voldoende onderbouwd) in de westerse militaire aanwezigheid in Islamitische landen een Christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam.

De Nederlandse Strijdkrachten hebben door terrorisme gerelateerde corruptie in de politiek te kampen met talrijke ernstige veiligheidsproblemen die de verdediging van het Koninkrijk negatief beïnvloeden. Voorts is gebleken dat parlementariër Geert Wilders in particuliere hoedanigheid de vijand helpt bij en tijdens de gewapende artikel 100 Grondwet conflicten in Islamitische landen.

Ook de aanslag met raketwerper op het Paleis van Justitie te Amsterdam september 2011 lijkt zijn schuld. Een benadeelde partij bij en tijdens het geruchtmakende Wildersproces heeft het OM en de Rechtspraak gewaarschuwd voor de kans op aanslagen als FITNA in de rechtszaal vertoond zou worden. Ook de aanslag op Koninginnedag 2009 is logisch vanuit het terrorisme in de Nederlandse politiek te verklaren.

Om te voorkomen dat Prins Willem Alexander en Prinses Maxima en de Prinssen doelwit worden van Islamitische uiterlijke Jihad die door de oorlogen zonder geldige reden en onrechtmatig geweld anderszins van kabinetsleden van uw regering in Islamitische landen zijn uitgelokt, is het noodzakelijk alle kabinetsleden waaronder begrepen de staats-secretarissen sinds het eerste kabinet Balkenende benoemd en beëdigd is strafrechtelijk te vervolgen in verband met in vereniging gepleegde deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen.

Tijdige vervolging van deze misdrijven had ook de kans op de aanslag op Koninginnedag 2009 en de economische crisis verkleind. Het Kabinet, en ook de onderscheidenlijke partijen, defensie, aivd, nctb, marechaussee, om, recherche, politie, is bekend met het veiligheidsplan wat is ontworpen om een Koninkrijk zonder gevaren te verzekeren. Zonder voorafgaande strafvervolging van de hier bedoelde politiek delinquenten en benoeming en beëindiging van het bijpassende kabinet, zal de kroning -weliswaar ongewild- als een grove provocatie gezien worden door vijandige Islamitische strijders.

De Prins wil niet provoceren in deze moeilijke tijd. Het Duizendjarig Koninkrijk is nog niet gekomen. De Kroon is nu relatief neutraal. Dat hangt samen met de goede band van het Koninkrijk met Arabische landen. Door de kroning zal de schuld die nu aan de militaire functies van de Prins kleven met het Koninkrijk afgerekend (kunnen) worden. De militaire functies van de Prins hebben te lijden van de onacceptabele en strafbare politiek van de kabinetsleden van uw regering sinds Balkenende I. Nederlandse Strijdkrachten worden daarvoor afgestraft door tot de tanden bewapende Jihadisten, en de Prins is prominent lid van die Nederlandse Strijdkrachten.

In ogen van Jihadisten zet Nederland bij en tijdens de kroning de met militaire titels bewierookte Koning in op het slachtveld tegen de Islam. Amsterdam kan een waar strijdperk worden. Deelnemers aan het terrorisme tegen het Koninkrijk zien in de huidige tijd de 'Doomsday Decade'. Feitenonderzoek wijst uit dat de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 een andere of althans bredere kring aan deelnemers kent dan tot op heden verondersteld. De aanslagen zijn door Amerikaanse centrale autoriteiten uitgevoerd. De Verenigde Staten zijn gegijzeld.

Alleen twee kleine atoombommen kunnen de Twin Towers doen laten instorten zoals ze ingestort zijn. De twee als normaal voorgestelde vliegtuigen kunnen dat per se niet verzorgen. De 'Doomsday Decade' wordt gefinancierd door dezelfde families die ook Hitler en de Jodenvervolging van 1940-1945 gefinancierd hebben. Doel van de strijd is Jeruzalem, de afbraak van de Haram-al-Sharif en bouw van de zogenaamde Derde Tempel door de Kruisvaarders.

De kleine Jihad tegen Nederland waartoe Wilders en de oorlog in Irak aanhitst zal aangewakkerd (kunnen) worden door de kroning omdat de Prins militaire functies bezit. De schuld die nu kleeft aan Nederland in verband met de oorlog zonder geldige reden en het bijkomend westers terrorisme en de volkerenmoord in Irak, moet eerst deugdelijk zijn afgewenteld voordat Nederland zich trakteert op het feest van de kroning tot Koning van de prominente Prinselijke militair bij en tijdens de Christelijke kruisvaart met moderne middelen tegen de Islam.

De minister-president heeft het aanbod tot uitvoering van het veiligheidsplan in deze tot op heden niet aanvaard. Dit aanbod houdt in dat hij vrijwillig meewerkt aan de samenkomst van momenten op kort termijn waar bij KB meteen zijn strafvervolging ex. artikel 119 Grondwet, Koninklijk bezegeld wordt. Ook indien één en ander voorafgaande aan de geagendeerde kroning van 30 april 2013 gerealiseerd worden kan, is het af te raden de kroning op deze datum doorgang te laten vinden.

Verstandiger is het alsdan de kroning in ieder geval een jaar uit te stellen, het oorspronkelijke programma in Amstelveen te volgen, en af te wachten hoe Islamitische strijders reageren op (het aanbod van) de internationaal rechtelijke ratificatie van het Universeel Wereldvrede Recht wat in het veiligheidsplan is opgenomen. Voor die gelegenheid staat een speciaal moment op een bijzondere locatie in het draaiboek genoteerd die Hare Majesteit als Koningin wellicht niet had willen missen. Alsdan zal voorts gebleken zijn dat de Haram-al-Sharif reeds de Derde Tempel is.

comments powered by Disqus
Wat er echt gebeurde
The Spies Who Fooled the World
Birth defects in Iraq
Beyond Treason